Международното общество „Ерих Фром” е основано през 1985 г. То цели насърчаването на жив диалог с интелектуалното завещание на Ерих Фром. Обществото служи за поддържане, изследване и разпространение на научните открития и идеи на Ерих Фром.

Нашата загриженост не спира само до отражението на интелектуалното наследство на Фром. С еднаква значимост за нас са и отговорите на въпроси, които произлизат от връзката на произведенията на Фром с днешните обществени проблеми. По този начин хуманистичната мисъл и действия на Фром могат да ни покажат начините и средствата за оформяне на обществото по един по-хуманистичен начин и да защитят нашата околна среда по един по-подходящ начин. Опитваме се да достигнем до тези цели на различни нива:

 

Конференции

Откритията и идеите на Ерих Фром се описват на тематични годишни конференции. Тези конференции, както повечето други събития, са достъпни също така и за нечленове. Същото важи и за дву- и тридневните семинари, уъркошопове и работни групи, отнасящи се до определени теми. За повече информация, вижте Събития.

 

Работни групи

Работа, ограничена до определени въпроси, се поставя в работни групи, които се срещат два или три пъти на година. Работните групи не само изучават мисълта на Фром, но също така я осъвременяват, допълват и разширяват. Ако сте заинтересовани, се свържете директно с координаторите на работните групи за най-актуалната информация, свързана със събиранията. За повече информация, виж Работни групи.

 

Членство

Международното общество „Ерих Фром” има понастоящем 700 членове в целия свят. От тях под 2/3 са от немскоговорящи страни. Останалите са от целия свят. Повечето от членовете от Северна Америка, Централна Америка, Италия и Испания са психоаналитици. Сред немскоговорящите членове разнообразието от професии е голямо и се разпростира по всички нива на образование.

Изпълнителен съвет и Надзорен съвет

Изпълнителният съвет представя обществото пред неговите членове и обществеността. Съветът е съставен от трима директори и е избиран от Общото събрание за период от три години. Надзорният съвет има четирима членове, които подкрепят Изпълнителния съвет академично. Надзорният съвет се избира веднъж на четири години от Общото събрание и има право на съвещателен глас в Изпълнителния съвет.