1985. gadā nodibinātā Starptautiskā Ēriha-Framma-Biedrība vēlas rosināt aktīvu Fromma garīgā mantojuma apgūšanu. Tā kalpo Ēriha Fromma zinātnisko atziņu un ideju saglabāšanai, pētniecībai, tālākai attīstībai un izplatīšanai.

Taču mūsu mērķis nav tikai Fromma garīgā mantojuma atspoguļošana. Tikpat svarīga ir arī to jautājumu apguve, kas rodas Fromma darbu saistībā ar aktuālajām sabiedrības problēmām. Tā mums atklājas Fromma humānā domāšana un darbošanās, atklājas radošie ceļi un iespējas, kā mēs varam veidot mūsu sabiedrību cilvēcīgāku un drošāk aizsargāt mūsu apkārtējo vidi.
Šos mērķus mēs cenšamies realizēt dažādos līmeņos:

 

Sanāksmes

Ēriha Fromma atziņas un idejas galvenokārt tiek izplatītas ikgadējās tematiskajās sanāksmēs. Šīs sanāksmes tāpat kā pārsvarā visi citi pasākumi ir pieejami arī biedrībā nesastāvošām personām. Tas pats attiecas arī uz 2-3 dienu ilgajiem vienai konkrētai tēmai veltītajiem semināriem, radošajām darbnīcām un darba grupām. Vairāk par to lasiet sadaļā Pasākumi.

 

Darba grupas

Konkrētu jautājumu izskatīšana noris darba grupās, kas pulcē biedrības biedrus divas līdz trīs reizes gadā. Tajās runa ir ne tikai par Fromma domāšanas uztveri, bet arī par tās aktualizēšanu, papildināšanu un paplašināšanu. Interesenti tiek laipni lūgti un var griezties vislabāk pie darba grupas koordinatoriem, lai pa tiešo saņemtu aktuālāko informāciju par tikšanos. Vairāk par to lasiet sadaļā Darba grupas.

 

Biedrības biedri

Patlaban Starptautiskajā Ēriha-Fromma-Biedrībā sastāv 650 biedri no visas pasaules. Gandrīz divas trešdaļas biedru nāk no vācu valodā runājošām valstīm. Pārējie ir no visas pasaules. Vairākums biedrības biedru no Ziemeļamerikas, Centrālamerikas, Itālijas un Spānijas ir psihoanalītiķi. Vācu valodā runājošo biedrības biedru vidū profesiju spektrs ir ļoti plašs un aptver visus izglītības līmeņus.

 

Valde un paplašinātā valde

Valde pārstāv biedrību tās iekšienē un uz āru. Tā sastāv no trim locekļiem, kurus ievēl kopsapulce uz trim gadiem. Paplašinātā Valde sastāv no četriem locekļiem un atbalsta Valdi zinātniskajos jautājumos. To ievēl kopsapulce uz četriem gadiem un tai ir Valdes padomdevēja funkcijas.