Laipni lūgti Starptautiskās Ēriha Fromma biedrības (SĒFB) mājas lapā!

Te mēs informējam par SĒFB pasākumiem, darba grupām un citām aktivitātēm, kā arī sniedzam ziņas par mūsu darbības saturu. Ērihs Fromms (1900-1980) ir labi pazīstams gan kā psihoanalītiķis un sociālpsihologs, gan kā au-tors un 20. gadsimta ievērojams humānists. Ērihs Fromms gandrīz kā neviens cits no Vācijā dzimušajiem humāno zinātņu pārstāvjiem ir dar-bojies visā pasaulē. Viņa raksti un atziņas tiek lasītas un pārņemtas visā pasalē. Starptautiskā Ēriha Fromma biedrība kalpo starptautiskā mēroga darbinieka un pasaules nozīmi ieguvušā Ēriha Fromma atziņu un ideju saglabāšanai, pētīšanai, tālākai attīstībai un popularizēšanai.

Darba grupas

Biedrības biedri tiekas ne tikai nacionālajās un starptautiskajās sanāksmēs, bet arī darba grupās (sarunu un lasījumu grupās). Tikšanās daļēji notiek vairākas reizes gadā un tās koordinē paši biedrības biedri. Pamatā visas darba grupas ir atvērtas interesentiem. Intereses gadījumā jāgriežas pie attiecīgā koordinatora!

Uz šo brīdi ir nodibinātas sekojošas darba gru-pas:

  • DG „Ceļi no atsvešināšanās"
  • DG „Vecums un novecošana"
  • „Reinas darba grupa"
  • „Pašizzināšanas un vingrinājumu grupa"
  • „Respekts dzīvības priekšā – sociālā rīcība"
  • „Berlīnes darba grupa"
  • Šveices darba grupa „Ērihs Fromms"

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.